Informacja na temat dystrybucji szczepionek w GOZ Rząśnia

Artur/ 27 września, 2016/ Aktualności/ 0 comments

W związku z zapytaniami dotyczącymi zasad dystrybucji szczepionek w Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Rząśni wyjaśniamy:

W Polsce kwestie doboru szczepionek oraz terminów ich podawania określa Program szczepień ochronnych. Co roku jest on
aktualizowany przez Ministerstwo Zdrowia, a nowy kalendarz – obejmujący zarówno szczepienia obowiązkowe (bezpłatne), jak i zalecane (płatne) zostaje podany do publicznej wiadomości.

Szczepienia obowiązkowe są realizowane u pacjentów do 19 roku życia oraz u osób szczególnie narażonych (np. studentów medycyny, pracowników ochrony zdrowia). Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne. Jednak jeśli pacjent zdecyduje się
zastosować inne szczepionki niż te, które zostały nabyte przez ministra zdrowia, ponosi koszt ich zakupu. Aktualnie szczepionki stosowane w ramach obowiązkowych szczepień dostarczane są do ośrodka zdrowia przez Sanepid. Są one bezpłatne i pacjent otrzymuje je bezpośrednio na miejscu w ramach świadczenia gwarantowanego.

Szczepienia zalecane uzupełniają szczepienia obowiązkowe i umożliwiają szerszą ochronę dziecka przed chorobami
zakaźnymi. Wykonanie szczepienia zalecanego wymaga wizyty u lekarza w celu otrzymania recepty na szczepionkę, wizyty w aptece w celu zakupu szczepionki oraz kolejnej wizyty w przychodni w celu wykonania szczepienia. Po dostarczeniu
szczepionki do przychodni pacjent składa oświadczenie o prawidłowym przechowywaniu szczepionki.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności oświadczenia, lekarz ma prawo odmówić wykonania szczepienia preparatem dostarczonym przez pacjenta.

Obecnie projektowane przepisy (projekt ustawy skierowany do Sejmu 22 września 2016r.) zakładają zmiany w zakresie dystrybucji szczepionek tak, aby szczepionki zalecane mogły być nabywane i dalej odsprzedawane przez podmioty lecznicze, ułatwiając pacjentom dostęp do świadczeń i zachowując tym samym „ciąg chłodniczy”.

Ponadto informujemy, że szczepionki oferowane w ramach realizowanych przez GOZ w Rząśni Programów Profilaktycznych są dostępne dla mieszkańców Gminy Rząśnia w ośrodku zdrowia nieodpłatnie.

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>