Artur/ 27 września, 2016/ Aktualności/ 0 comments

Zgodnie z Zarządzeniem nr 01/2018 kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni odpłatność za usługi USG dla pacjentów niezadeklarowanych w GOZ w Rząśni wynosi:

  1. Usg Doppler żył kończyn dolnych – 120 PLN
  2. Usg Doppler tętnic kończyn dolnych – 120 PLN
  3. Usg Doppler tętnic kończyn górnych – 120 PLN
  4. Usg Doppler tętnic szyi – 120 PLN
  5. Usg Doppler tętnic nerkowych i nerek – 120 PLN
  6. Usg tarczycy i narządów powierzchniowo leżących – 60 PLN
  7. Usg gruczołu krokowego z oceną zalegania moczu i oceną narządów jamy brzusznej – 60 PLN
  8. Usg jamy brzusznej z oceną dopplerowską naczyń wewnątrznerkowych – 60 PLN

Pacjenci zadeklarowani w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni za świadczenia ultrasonograficzne nieobjęte umową z NFZ ponoszą opłatę w wysokości 50% ceny badania z Cennika Badań (powyżej), gdy świadczenie wykonuje lekarz, któremu w ramach umowy z GOZ w Rząśni zagwarantowano taką cenę procedury (Dr Kruk).

Nieodpłatnie wykonuje się dla tej grupy pacjentów badania USG jamy brzusznej i tarczycy (badania objęte umową z NFZ).

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>