Świadczenia  PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza   (i/lub) pielęgniarki  (i/lub) położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru, a także uczniom objętym opieką pielęgniarki szkolnej.
Opieka lekarza, pielęgniarki i położnej w  poradni POZ świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od   8 – 1800.