Program  Profilaktyki Schorzeń Ginekologicznych

Program Profilaktyki Schorzeń Układu Oddechowego

Program Profilaktyki Schorzeń Kręgosłupa

Program Profilaktyki Uzależnień i  Schorzeń Psychiatrycznych

Program Propagowania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej