Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni
mgr Małgorzata Bujacz

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni ds. medycznych
dr n. med. Piotr Kruk

Biuro: mgr Justyna Kaleta