Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni
mgr Małgorzata Bujacz, tel.: 518-516-888

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni ds. medycznych
lek. med. Piotr Kruk, tel.: 609-509-249

Biuro: mgr Justyna Kaleta, tel.:518-516-866