Artur/ Sierpień 29, 2017/ Ogłoszenia

Szanowny Pacjencie,

na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą ul. Waryńskiego 6, 98-332 Rząśnia.

Informujemy, że Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni wyznaczył Inspektora Ochrony Danych jest to Pan Mateusz Borowski. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: biuro@elitpartner.pl.

Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, tj. w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych osobowych w tym zakresie jest obligatoryjne.

W związku z powyższym informujemy, że prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz prawo usunięcia i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzyskania kopii danych i informacji o przetwarzaniu.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, co do przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane mogą zostać przekazane innym odbiorcom w szczególności do podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych tj. firmy informatyczne, ośrodki badań klinicznych. Twoje dane będą przetwarzane przez okres 20 lat od dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.

Share this Post